Brabant Bouwt Feest

Fieldlab evenementen, iedereen heeft er vorig jaar wel iets over gehoord of gelezen. Deze Fieldlabs waren gecontroleerde gedragsexperimenten, om te onderzoeken of er veilig en verantwoord meer publiek kan zijn bij evenementen tijdens een pandemie. Op basis van de uitkomsten heeft de branche verschillende veiligheidsprotocollen opgesteld om evenementen veilig te kunnen laten plaatsvinden. Het beeld ontstaat daarmee dat er geen veiligheidsprotocollen meer nodig zijn in de periode na een pandemie, maar dat ligt toch net even iets anders…

In Nederland gaan organisatoren en leveranciers erg ver in het waarborgen van de veiligheid van bezoekers. Tenten en overkappingen moeten minimaal worden ontworpen, berekend, gefabriceerd en opgebouwd volgens landelijke en Europese regelgeving, normen en richtlijnen. Voor de constructieveiligheid en brandveiligheid van tenten alleen al zijn er 3 verschillende Europese normen waaraan wordt voldaan, dat nog los van de kwaliteitseisen die de brandweer en de branchevereniging van tentenverhuurbedrijven stellen.

EHBO

Op het gebied van Eerste Hulp wordt voldaan aan de ‘Veldnorm Evenementenzorg’. Concreet betekend dit, dat evenementen moeten voldoen aan protocollen die normen stellen rondom het aantal hulpverleners, het niveau van medisch personeel, de registratie en evaluatie van zorgcontacten en hoe EHBO-posten ingericht moeten zijn. Daarnaast geldt een veelvoud aan wetten waaraan moeten worden voldaan, denk daarbij aan de wet BIG, de AVG, de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO). Aanvullend maken organisatoren afspraken met de GHOR, de Meldkamer, de huisartsenposten en de ziekenhuizen.

Beveiliging

Natuurlijk moet ook de openbare orde en veiligheid worden gewaarborgd op een evenement. Zo zijn alle beveiligers gediplomeerd en voldoen de beveiligingsorganisaties middels een vergunning aan de Wetgeving Particuliere Beveiliging en recherchebureau’s. Aanvullend daarop wordt er per evenement een risicoanalyse opgesteld. Niet alleen het aantal beveiligers is van belang, er wordt nadrukkelijk gekeken naar preventieve maatregelen en de wijze waarop de beveiliging aansluit op de werkwijze en capaciteit van de politie tijdens het evenement.

Nog een stapje verder

Maar ook dan gaat het nog niet ver genoeg: evenementen voldoen naast de relevante wetgeving rondom verkeer, hygiëne, podiumbouw en milieu ook aan aanvullende veiligheidsprotocollen. De bereikbaarheid van de omgeving is altijd gewaarborgd voor omwonenden en hulpdiensten. Voedselbereiking moet voldoen aan de HACCP, barhoofden hebben een diploma ‘sociale hygiëneverklaring’, sanitaire voorzieningen voldoen aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM en ook voor podium-, steigerbouw, licht- en geluidsinstallaties en special effects, gelden Europese normen en landelijke wetgeving. En mocht er dan onverhoopt toch iets mis gaan: binnen één minuut ontvang je professionele hulp. Oftewel: gij zèèt knap veilig bij ons!